• test

Doradztwo prawne

Naszym klientom oferujemy wsparcie związane z legalnym dochodzeniem praw. Po wstępnym zapoznaniu się z tematem i przeanalizowaniu zagadnienia proponujemy Państwu optymalne rozwiązanie, pozwalające osiągnąć zamierzony cel.

Kancelaria prawna

Formy świadczenia pomocy prawnej

? porady prawne w formie konsultacji
? reprezentowanie klienta przed urzędami
i instytucjami
? prowadzenie spraw przed sądami
? sporządzanie opinii prawnych
oraz projektów umów

opinie prawne

Współpraca z adwokatem

Przyjmujemy zarówno jednorazowe zlecenia, jak i zlecenia stałej współpracy, polegające m.in. na reprezentowaniu firmy w sądach, obsłudze dokumentacji oraz opiniowaniu umów. Na życzenie klienta oferujemy także opcję współpracy okresowej, związanej z rozwiązaniem konkretnego problemu.

obsługa prawna

Kancelaria adwokacka w Żarach

Adwokat Barbara Małusecka oferuje pełną obsługę prawną osób fizycznych i prawnych

? O kancelarii prawnej

Kancelaria adwokacka Barbary Małuseckiej istnieje od 1997 roku. Wiedza, doświadczenie oraz zaangażowanie w każdą powierzaną sprawę przyczyniają się do tego, że wszystkie usługi prawne prowadzone są profesjonalnie i rzetelnie. Dzięki wnikliwemu śledzeniu wszystkich zmian zachodzących w przepisach prawa, udzielana przez nas pomoc prawna jest adekwatna i skuteczna.

? Profesjonalne usługi prawneg1

Świadczymy usługi związane z różnymi dziedzinami prawa. Z powodzeniem zajmujemy się sprawami związanymi z prawem cywilnym, spółdzielczym, rodzinnym, spadkowym, administracyjnym, karnym oraz prawem pracy i prawem spółek handlowych. Dokładamy wszelkich starań, by udzielana przez nas pomoc prawna była skuteczna oraz adekwatna do sytuacji i oczekiwań klienta.

? Pełna obsługa prawna obejmująca:

1. PRAWO CYWILNE OGÓLNE

– powództwa o ustalenie
– powództwa o zapłatę
– zniesienie współwłasności

2. PRAWO RODZINNE

– rozwody i separacje
– ustalenie alimentów
– ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
– ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa
– przysposobienie
– podział majątku wspólnego
– ustanowienie rozdzielczości wspólnej
– ustanowienie zarządcy majątku dziecka
– ustalenie kontaktów z dzieckiem
– przyznanie, ograniczenie, pozbawienie władzy
rodzicielskiej

3. PRAWO SPADKOWE

– dziedziczenie
– testamenty
– przywrócenie posiadania
– podział spadku
– roszczenia o zachowek i zapis
– stwierdzenie nabycia spadku
– wyłączenie małżonka od dziedziczenia
– zniesienie współwłasności
– wykonanie zapisu
– zasiedzenie nieruchomości
– zwrot wywłaszczonych nieruchomości

g2

 

4. PRAWO PRACY

– pomoc w odzyskaniu zaległego wynagrodzenia,
płacy z nadgodziny i ekwiwalentu
– pomoc w ustaleniu stosunku pracy
– reprezentowanie w sądzie
– sprostowanie i wydanie świadectwa pracy
– odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy
– przywrócenie do pracy
– uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne

5. PRAWO KARNE
6. PRAWO SPÓŁDZIELCZE

– pomoc w prowadzeniu konsultacji przez
spółdzielnie oraz opiniowanie itp.
– prowadzenie spraw sądowych
obejmujących zastępstwo prawne

7. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH

– organizacja i funkcjonowanie zgromadzeń
spółek i akcjonariuszy, posiedzeń rad
nadzorczych i zarządów
– uczestnictwo w prywatyzacjach
i restrukturyzacjach
– obsługa procesów połączeń i podziałów
– inne czynności wynikające z prawa handlowego

8. PRAWO ADMINISTRACYNE

– uczestnictwo w procesie inwestycji
– pomoc w uzyskaniu pozwolenia na budowę
– pomoc w uzyskaniu opinii i zezwoleń

PONADTO OFERUJEMY

– reprezentację klienta w sądzie
– pomoc prawną w postępowaniach
przedsądowych (mediacje, windykacja, negocjacje)
– porady prawne
– opinie prawne

Logo