Doradztwo prawne

Naszym klientom oferujemy wsparcie związane z legalnym dochodzeniem praw. Po wstępnym zapoznaniu się z tematem i przeanalizowaniu zagadnienia proponujemy Państwu optymalne rozwiązanie, pozwalające osiągnąć zamierzony cel.

Kancelaria prawna

Formy świadczenia pomocy prawnej

• porady prawne w formie konsultacji
• reprezentowanie klienta przed urzędami
i instytucjami
• prowadzenie spraw przed sądami
• sporządzanie opinii prawnych
oraz projektów umów

opinie prawne

Współpraca z adwokatem

Przyjmujemy zarówno jednorazowe zlecenia, jak i zlecenia stałej współpracy, polegające m.in. na reprezentowaniu firmy w sądach, obsłudze dokumentacji oraz opiniowaniu umów. Na życzenie klienta oferujemy także opcję współpracy okresowej, związanej z rozwiązaniem konkretnego problemu.

obsługa prawna

Kancelaria adwokacka w Żarach

Adwokat Barbara Małusecka oferuje pełną obsługę prawną osób fizycznych i prawnych

» O kancelarii prawnej

Kancelaria adwokacka Barbary Małuseckiej istnieje od 1997 roku. Wiedza, doświadczenie oraz zaangażowanie w każdą powierzaną sprawę przyczyniają się do tego, że wszystkie usługi prawne prowadzone są profesjonalnie i rzetelnie. Dzięki wnikliwemu śledzeniu wszystkich zmian zachodzących w przepisach prawa, udzielana przez nas pomoc prawna jest adekwatna i skuteczna.

» Profesjonalne usługi prawneg1

Świadczymy usługi związane z różnymi dziedzinami prawa. Z powodzeniem zajmujemy się sprawami związanymi z prawem cywilnym, spółdzielczym, rodzinnym, spadkowym, administracyjnym, karnym oraz prawem pracy i prawem spółek handlowych. Dokładamy wszelkich starań, by udzielana przez nas pomoc prawna była skuteczna oraz adekwatna do sytuacji i oczekiwań klienta.

» Pełna obsługa prawna obejmująca:

1. PRAWO CYWILNE OGÓLNE

- powództwa o ustalenie
- powództwa o zapłatę
- zniesienie współwłasności

2. PRAWO RODZINNE

- rozwody i separacje
- ustalenie alimentów
- ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
- ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa
- przysposobienie
- podział majątku wspólnego
- ustanowienie rozdzielczości wspólnej
- ustanowienie zarządcy majątku dziecka
- ustalenie kontaktów z dzieckiem
- przyznanie, ograniczenie, pozbawienie władzy
rodzicielskiej

3. PRAWO SPADKOWE

- dziedziczenie
- testamenty
- przywrócenie posiadania
- podział spadku
- roszczenia o zachowek i zapis
- stwierdzenie nabycia spadku
- wyłączenie małżonka od dziedziczenia
- zniesienie współwłasności
- wykonanie zapisu
- zasiedzenie nieruchomości
- zwrot wywłaszczonych nieruchomości

g2

 

4. PRAWO PRACY

- pomoc w odzyskaniu zaległego wynagrodzenia,
płacy z nadgodziny i ekwiwalentu
- pomoc w ustaleniu stosunku pracy
- reprezentowanie w sądzie
- sprostowanie i wydanie świadectwa pracy
- odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy
- przywrócenie do pracy
- uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne

5. PRAWO KARNE
6. PRAWO SPÓŁDZIELCZE

- pomoc w prowadzeniu konsultacji przez
spółdzielnie oraz opiniowanie itp.
- prowadzenie spraw sądowych
obejmujących zastępstwo prawne

7. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH

- organizacja i funkcjonowanie zgromadzeń
spółek i akcjonariuszy, posiedzeń rad
nadzorczych i zarządów
- uczestnictwo w prywatyzacjach
i restrukturyzacjach
- obsługa procesów połączeń i podziałów
- inne czynności wynikające z prawa handlowego

8. PRAWO ADMINISTRACYNE

- uczestnictwo w procesie inwestycji
- pomoc w uzyskaniu pozwolenia na budowę
- pomoc w uzyskaniu opinii i zezwoleń

PONADTO OFERUJEMY

- reprezentację klienta w sądzie
- pomoc prawną w postępowaniach
przedsądowych (mediacje, windykacja, negocjacje)
- porady prawne
- opinie prawne